Управление на имоти | Отдаване под наем

Ако желаете да се възползвате от нашата услуга – отдаване под наем, моля разгледайте пълния списък на услугите, включени в нашия пакет по долу:
» Отдаване на имота под наем
» Подготовка на имота за отдаване под наем – козметичен ремонт, почистване, оборудване
» Сключване на договор за наем с пълномощно от името на собтсвеника
» Защита интересите на собственика по време на наемния период
» Получаване на месечния наем и отчитане пред собственика
» Контрол изпълнението договора за наем и проверка плащане консумативи от наемателя
» Периодичен контрол състоянието на имота
» Отстраняване на аварии, появили се в отдаденият под наем имот
» Коректно водене на отчет за направените разходи и изпращане справки на собственика при поискване