Управление на имоти | Къщи, вили

Услугите, предоставени от нас във връзка с управлението на къща или вила включват всички въпроси, които се отнасят за един такъв имот.
С пълния списък на услугите, включени в нашия пакет за подръжка на къщи/вили, може да се запознаете по долу:
» Съхранение на ключове
» Представляване на собственика пред трети лица – електроразпределителни и ВиК дружества, топлофикация, кабелни телевизии, застрахователни компании, охранителни дружества
» Заплащане на режийни разходи, годишни данъци и такси
» Застраховка на имот
» Месечни външни и вътрешни проверки на имот
» Проверка на всички системи на имота (електрическата система и уреди, отопленение, вентилация, климатизация, интернет, кабелна телевизия
» Проверка на меки водопроводни връзки, смесителни батерии, казанчета, тоалетни
» Проверка и наблюдение на подръжката на градините и басейна
» Съдействие при обзавеждане и оборудване на имота
» Подготовка на имота за зимен/летен сезон
» Организиране на дребни ремонтни дейности при молба от страна на собственика
» Коректно водене на отчет за направените разходи и изпращане справки на собственика при поискване