Управление на имоти

Управлението на недвижимите имоти е една от основните дейности на компанията. Всеки човек в нашата компания има една единствена цел - да служи на Вас и Вашата собственост.
Осигуряваме пълен портфейл от услуги от закупуване на имота и осигуряване на наематели до ежедневна подръжка и стопанисване на Обекта.

Какво гарантираме?
» Повишаване и стабилност на дохода от недвижим имот
» Добра финансова възвращаемост
» Актуализация на наема спрямо пазарните условия
» Редовна грижа за имота от името на собственика
» Представителност и отговорност пред държавни и общински органи, доставчици на услуги
» Юридическа помощ и подръжка на документооборота