Управление на имоти | Апартаменти

Пакетът за мениджмънт на апартаменти е специално създаден за да предоставя пълния набор от продукти и услуги от които един апартамент би имал нужда. С пълния списък на услугите, включени в нашия пакет за подръжка на апартамент, може да се запознаете по долу:
» Съхранение на ключове
» Представляване на собственика пред трети лица – електроразпределителни и ВиК дружества, топлофикация, кабелни телевизии, застрахователни компании, охранителни дружества
» Заплащане на режийни разходи, годишни данъци и такси
» Застраховка на имот
» Месечни външни и вътрешни проверки на имот
» Проверка на всички системи в апартамента (електрическата система и уреди, отопленение, вентилация, климатизация, интернет, кабелна телевизия
» Проверка на меки водопроводни връзки, смесителни батерии, казанчета, тоалетни
» Коректно водене на отчет за направените разходи и изпращане справки на собственика при поискване