Управление на имоти | Допълнителни услуги

В зависимост от желанието и нуждите на собственика, ние можем да предложим допълнителни услуги към списъка на услугите ни в управление на имоти.
С пълния списък на услугите, включени в нашия пакет допълнителни услуги за управление и подръжка на имоти, може да се запознаете по долу:
» Изработка на индивидуални партиди към Топлофикация
» Изработка на индивидуални партиди към ВиК
» Съдействие при избор на охранителна фирма и системи за сигурност, интернет
» Съдействие при обзавеждане и оборудване на имота
» Ремонти на ОВ инсталации
» Ремонти на ЕЛ инсталации
» Ремонти на ВиК инсталации
» Извършване на строителни ремонти
» Коректно водене на отчет за направените разходи и изпращане отчет на собственика при поискване